F180-TL1010 四平推拉黑板(变轨式推拉黑板)

  • F180-TL1010 四平推拉黑板(变轨式推拉黑板)
  • 种类:推拉板
  • 型号:F180
  • 规格(mm):
  • 面板:
  • 夹层:
  • 底板:
  • 边框:
  • 胶角:

四平推拉黑板,又称变轨式推拉黑板,当不使用触摸电视机或电子白板时,黑板的活动板与固定板处于同一水平上,改善了教师书写时的流畅性,也提高了学生上课时的视觉体验。热销产品推荐